შეკვეთების კალათი
კალათი ცარიელია!

WiFi უნივერსალური უკაბელო კონტროლერი

ინტელექტუალური WiFi კონტროლირებადი დისტანციური ცენტრი iPhone და Android მოწყობილობებისთვის მხარს უჭერს ყველა IR კონტროლირებად მოწყობილობას (მხოლოდ IR), როგორიცაა ტელევიზია, კონდიციონერები, აუდიო, DVD და ა.შ.
 Intelligent WiFi Controlled Remote Center for iPhone and Android Device
Supports all IR controlled devices (only IR ) such as TV, Air conditioners, Audio, DVD and etc.
122 GEL